Lees

Lees artikelen, interviews en lezingen door en over Jeru Kabbal en Taetske Kleijn. Wil je de originele uitgeschreven lezingen van Jeru lezen? Selecteer ‘English’ en ‘Jeru Kabbal’ in de filters.

Zo dichtbij

We zitten aan tafel. Onze kleindochter van 7 maanden zit in haar buggy het van een afstandje te bekijken. Met grote ogen observeert ze wat we doen. Ze kan er nog geen chocola van maken, maar dat schijnt haar niet te deren.

Lees meer

Jeru Kabbal about the Quantum Light Breath

First, expect deep and powerful changes to happen to you. The QLB (Quantum Light Breath) will clean out impurities and toxins from all the various aspects of your being, including physical, mental, emotional and spiritual.

Lees meer

Het gouden kalf

Als de realiteit kon spreken, zou ze zeggen: “Maak geen beelden van mij, want ze zullen verhinderen dat je mij vindt.”

Lees meer

Welkom in de werkelijkheid

Waarover gaat Clarity? Taetske: “Het gaat over zelfkennis. Met als doel om te ontwaken uit de droom die door het denken wordt gecreëerd.

Lees meer

Katrin Tumbrink über ihre Erfahrung

Eine spirituelle Reise in einer andere Sprache als der eigenen zu beginnen, ist schon ein Wagnis. Wenn ich damals schon gewusst hätte, dass es im Leben nicht auf die Begriffe ankommt…

Lees meer

Jeru Kabbal over de Quantum Light Breath

Verwacht diepe en krachtige veranderingen. De QLB (Quantum Light Breath) zal onzuiverheden en gifstoffen uit de verschillende lagen van je wezen opruimen, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Lees meer