Deelnamevoorwaarden

De sessies, workshops en cursussen bieden hulp voor zelfhulp, en vervangen op geen enkele wijze noodzakelijke medische of therapeutische hulp. Je neemt deel op eigen verantwoordelijkheid en Taetske noch Tsuki noch de verblijfplaats kan aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of letsel opgedaan tijdens de workshop of als vermeend gevolg ervan. Alle deelnemers zijn tijdens de sessie, workshop of cursus zelf verantwoordelijk voor wat ze doen, geven, zeggen, ontdekken en ervaren. Zijn er bijzondere psychische of fysieke omstandigheden dan licht je de trainer hierover in voor aanvang van de workshop. Dit ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid. Het is niet toegestaan om opnames te maken. Workshops kunnen alleen als geheel gevolgd worden, gedeeltelijke deelname is niet mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden

NB: Wordt de workshop of cursus aan een andere organisatie of persoon betaald dan Tsuki, dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende organisatie of persoon.

Individuele sessies

Een intake of sessie(serie) kan tot 1 week van te voren kosteloos worden afgezegd. Een keer kosteloos verzetten kan tot 48 uur van te voren.

Losse QLB bijeenkomst

Je kunt tot een week van te voren kosteloos annuleren. Kosteloos verzetten kan tot 48 uur van te voren. Als de bijeenkomst open is voor iedereen kun je kosteloos iemand anders in jouw plaats laten meedoen.

Dag workshop

Je kunt tot 1 week van te voren kosteloos annuleren. Daarna wordt geen restitutie meer gegeven. Als de workshop open is voor iedereen kun je kosteloos iemand anders in jouw plaats laten meedoen.

QLB cursus of andere cursussen die uit een reeks bijeenkomsten bestaan

Je kunt tot 1 week voor de eerste bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna wordt geen restitutie meer gegeven. Als de cursus open is voor iedereen kun je voor de eerste bijeenkomst nog kosteloos iemand anders in jouw plaats laten meedoen. Na de eerste bijeenkomst is dat niet meer mogelijk.

Meerdaagse tot een week

Je kunt tot 1 maand van te voren kosteloos annuleren op € 50,- inschrijfkosten na. Tot twee weken voor aanvang ben je 50 % van de kosten verschuldigd, inclusief de verblijfskosten. Annuleer je daarna dan zijn de gehele kosten verschuldigd. Vind je zelf iemand die in jouw plaats aan de workshop deelneemt dan betaalt diegene alleen de inschrijfkosten en verrekenen jullie de workshopkosten onderling.

Mocht Tsuki de workshop moeten annuleren dan wordt een vervangende workshop aangeboden of kan je het workshopgeld terugvragen op de inschrijfkosten na. Tsuki is niet aansprakelijk voor andere kosten die het gevolg zijn van een annulering.

Langere workshop

Je kunt tot 6 weken van te voren kosteloos annuleren op € 50,- inschrijfkosten na. Tot drie weken voor aanvang ben je 50 % van de workshopkosten verschuldigd. Annuleer je daarna dan zijn de gehele workshopkosten verschuldigd, inclusief de verblijfskosten. Vind je zelf iemand die in jouw plaats aan de workshop deelneemt dan betaalt diegene alleen de inschrijfkosten en verrekenen jullie de workshopkosten onderling.

Mocht Tsuki de workshop moeten annuleren dan wordt een vervangende workshop aangeboden of kan je het workshopgeld terugvragen op de inschrijfkosten na. Tsuki is niet aansprakelijk voor andere kosten die het gevolg zijn van een annulering.

NB

Voor besloten workshops en workshops op verzoek gelden eigen annuleringsvoorwaarden.

Privacy

Als je je voor een cursus of workshop opgeeft vragen wij persoonlijke informatie. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan en deze informatie wordt alleen gebruikt voor de betreffende cursus of workshop.
Adresgegevens gebruiken wij voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief (ca. 8 keer per jaar) en het versturen van de seizoenskaart (twee keer per jaar). Als je deze niet wilt ontvangen kan dat te allen tijde aangegeven worden.

Winkel

Ga naar de algemene voorwaarden in het winkeldeel